Point Chaud

Les valeurs Point Chaud

Onze ambitie is om consumenten op elk moment van de dag het plezier te bieden om kwaliteitsproducten te consumeren en een bedrijf te zijn dat bekend staat om zijn economische en sociale prestaties.


DE KLANT EERST

Wij richten ons naar het plezier van de klant, om te consumeren, met respect voor de gezondheid en het milieu. Onze strategische visie en ons handelen staat in functie van de verwachtingen van de klant. En wij zijn dan ook vastbesloten om aan deze verwachtingen te voldoen, vertrouwen op te bouwen en klantengetrouwheid te verdienen. 

HUMAN CAPITAL

Menselijk kapitaal is essentieel in een bedrijfsstructuur. Wij stimuleren onderlinge uitwisselingen, culturele diversiteit en interne promotie om onze werknemers de kans te geven zich te ontplooien en zich goed te voelen in hun werkomgeving. Wij willen een maatschappelijk betrokken bedrijf zijn dat menselijke waarden respecteert.

KNOWHOW DELEN

Het voordeel van een netwerk is dat we de knowhow van eenieder kunnen delen om de vaardigheden, de verbeelding en reactiesnelheid die nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken verder te ontwikkelen. Opleiding, consensus, uitwisseling van informatie en collectieve besluitvorming zijn cruciaal voor het welslagen van ons gezamenlijk project. 

MEE MET DE TIJD

Een van de uitdagingen van ons bedrijf is om mee met de tijd te zijn. Wij streven naar expressie van ideeën, creativiteit en innovatie. Wij moedigen initiatieven en dynamiek aan om de groei van de groep te stimuleren.

WAARDEN CREËREN

Groei en winst garanderen de onafhankelijkheid en duurzaamheid van een onderneming. We willen allen presteren en competitief zijn om zo mee te werken aan de ontwikkeling van onze groep en iedereen eerlijk te verlonen. 

ETHIEK

Respect voor elk individu en hun verschillen staat centraal in onze ethiek. Waarachtigheid en eerlijkheid vormen de leidraad bij al onze beslissingen. Wij waken erover het vertrouwen en de belangen van de groep te beschermen en het zoeken naar economische prestaties ondergeschikt te maken aan respect voor ethiek. Wij verdedigen vastberaden deze overtuiging.

VERANTWOORDELIJKHEID

Het is onze missie om gewetensvol te handelen en in te staan voor onze daden. Wij oefenen onze verantwoordelijkheid ten volle uit door middel van een permanente sociale dialoog, betrokkenheid bij het lokale leven en respect voor de wetten en voor de ethiek van de groep.

Point Chaud in beeld