Point Chaud

HET POINT CHAUD-PASPOORT

Een realistisch parcours om deel uit te maken van het Point Chaud-project

Iedereen die solliciteert krijgt een 'paspoort' dat zijn aanvraag goedkeurt als kandidaat-franchisenemer

Dit paspoort vormt een toelating om een handelszaak zelfstandig uit te baten.

De zelfstandige uitbater van de handelszaak is franchisenemer of werkt in huurbeheer, afhankelijk van zijn startkapitaal. 

Elke nieuwkomer krijgt een opleidingsperiode, die een theoretisch gedeelte en een praktisch simulatiegedeelte omvat, in een professionele omgeving.

Deze training omvat modules over:

 • Ontvangst en klantenservice,
 • Voorraadbeheer,
 • People management,
 • Boekhouding
 • Commercieel beheer,
 • Bedrijfsbeheer,
 • Operationele marketing en merchandising...

Het netwerk

Functioneren in een netwerk rust op een manier van organiseren, waarbij de verschillende actoren deelnemen aan een gemeenschappelijk project en dezelfde waarden delen.

De begeleiding van een franchisenemer verloopt volgens een schema dat toelaat de concrete behoeften te analyseren (opleiding, juridische bijstand,...) en de goede praktijken van de Point Chaud-cultuur te controleren. 

De contracten

De uitbating van een winkel is gebasserd op een franchisecontract van bepaalde duur, dat stilzwijgend kan verlengd worden.

De franchisegever behoudt een licentie- en een voorkeursrecht.

De royalty's

 1. Initiële forfaitaire vergoeding (instapgeld) van 30.000 € zonder taksen,
 2. Vaste maandelijkse vergoeding van 40 € zonder taksen,
 3. Maandelijkse evenredige vergoeding van 4% van de omzet (degressief vanaf 50.000 € zonder taksen/maand),
 4. Maandelijkse reclamevergoeding van 0,6% van de omzet exclusief BTW (met een minimum van 200€ en een maximum van 265€),

De initiële forfaitaire vergoeding vertegenwoordigt de financiële bijdrage van de franchisenemer in de kosten die door de uitvoering van zijn project zijn gemaakt en door de franchisegever zijn goedgekeurd. het gaat vooral om:

 

 • een intiële opleiding van 12 maanden,
 • het uitkiezen van een commerciële locatie en het uitvoeren van marktonderzoek,
 • juridische en financiële structuur,
 • een week technische ondersteuning bij de opening,
 • het ontwerp van de openingsreclamecampagne,
 • een uitzonderlijke korting van 2% op de voorraden van de beginvoorraad,
 • een proportionele vrijstelling gedurende de eerste 30 dagen van de exploitatie.

De vaste vergoeding dekt alle kosten die verbonden zijn aan het enseigne. 

Type verkooppunt

 • Oppervlakte van 150 tot 220 m²,
 • Centrale ligging of in de periferie,
 • Personeelskost die gaat van 26 tot 30% van het zakencijfer zonder taksen,
 • Gemiddeld werkkapitaal van 10 à 20%,
 • ROI op 4 à 6 jaar.

Initiële investeringen

De investeringen die nodig zijn om de activiteit te starten:

 • Immateriële kosten van 25.000 à 30.000 €,
 • Inrichting en toebehoren van 100.000 à 150.000 €
 • Uitrustingsmateriaal van 200.000 à 250.000 €

De totale investering varieert en ligt tussen 350.000 en 450.000 € zonder taksen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de kost om een handelszaak over te nemen of met de kost om een gebouw aan te kopen. 

Point Chaud in beeld